Verschillende types CRM

Verschillende types CRM

CRM betekent Customer Relationship Management, oftewel het management van klantenrelaties. Dit is zeer belangrijk voor bedrijven. Het zorgt voor een structuur aan uw klantcontacten. Tegenwoordig kan je ook iemand inhuren die een CRM voor bedrijven verzorgt. Er zijn een heleboel verschillende types CRM, zodat verschillende type bedrijven het kunnen gebruiken. Hier zijn er een aantal uitgelegd aan de hand van verschillende type bedrijven en of organisaties.

Call centers

Call Centers gebruiken een CRM dat met behulp van analyses en belangrijke prestaties als indicatoren om de gebruikers van het CRM informatie te geven. Ze gebruiken deze informatie om te bepalen waar ze zich op moeten focussen in hun marketing en klantenservice.

Business-to-business

Business-to-business (B2B) is eg afhankelijk van CRM. In principe is er bij elke B2B transactie een CRM betrokken. CRM-systemen zijn in het algemeen gericht op business-to-customer (B2C) bedrijven. Toch wordt het bij B2B ook gebruikt voor een betere samenwerking tussen de bedrijven, zodat deze hun condities wat betreft klantenmanagement beter verbeterd en gestroomlijnd zijn. De software voor deze CRM-systemen moet je daarom wel personaliseren en leveren op individueel niveau. Een paar verschillen waarom een CRM-systeem voor een B2B moeilijker, en dus persoonlijker, is dan voor een B2C:

  • Een B2B bedrijf heeft een kleiner database voor contacten dan een B2C.
  • Relaties in een B2B omgeving duren langer om op te bouwen
  • Een B2B CRM moet eenvoudig worden geïntegreerd met producten van andere bedrijven. Deze integratie maakt het mogelijk om voorspellingen over het gedrag van de klant te doen op basis van verschillende factoren, o.a. aankoop geschiedenis en rekeningen.

Social media

Doordat jongeren steeds meer sociale netwerken gebruiken, volgens een studie uit 2010, zijn bedrijven ook steeds meer met social media gaan werken. Ze gebruiken deze sociale netwerken om aandacht te krijgen voor hun producten, services en merken. De bedoeling hiervan is om een betere relatie te krijgen met hun klanten. Hiermee groeit ook de vraag naar hun producten, services en merken. Daarom integreren een aantal CRM systemen nu social media zoals Facebook, Twitter en LinedIn. Dit doen ze om klanten te volgen via deze netwerken zodat ze met deze klanten kunnen communiceren die hun mening en hun ervaringen delen over een bedrijf.

Cloud CRM

Sommige CRM-software is beschikbaar als een SaaS (Software as a Service). Deze CRM-software wordt geleverd via internet en is toegankelijk via een webbrowser. Deze software installeren ze dus niet op een lokale computer. Bedrijven schaffen de software dan ook niet aan, maar ze betalen abonnementsgeld aan de softwareleverancier als Zoho CRM.